Verduurzamen van projecten in de Grond-, Water- en Wegenbouw 185

Op dit moment worden projecten gegund aan de hand van EMVI, echter is dit suggestief. Hiertoe is door mij een model ontwikkeld om daadwerkelijk GWW-projecten te verduurzamen. De resultaten zijn beschreven in het boek: Duurzaam kansen voor de GWW. Cyclische innovatief contractvorming en ABC-methode
Duurzaam GWW-projecten begint met milieumanagement accounting