Regenwaterbuffer 184

Ons land krijgt steeds meer te maken met hevige regenval en langere periodes van droogte. Mijn idee is om in de straten "grote regenbakken" in te graven waar de straatkolken en eventueel ook de hemelwater afvoeren van de huizen op aansluiten. De regenbakken zouden dan als buffer kunnen dienen bij hevige regenval met een overloop naar het riool of indien al aanwezig, een leidingen netwerk naar de waterzuiveringsbedrijven. Bij langere droge perioden zou men via een handpomp daar water uit kunnen bekomen voor de tuin, enz. Dat "emmertje water halen" zou dan ook nog eens een sociale buurtfunctie hebben.
Slim omgaan met ons regenwater