cradle to cradle tennisballen 163

Ieder jaar worden er miljoenen tennisballen na een paar keer spelen weggegooid en uiteindelijk verbrand. Dit terwijl een tennisbal veel rubber bevat, een dure, schaarse en vervuilende grondstof. Het idee is om in 1e instantie in Gelderland een inzamelstructuur op te zetten voor tennisballen en een Gelders bedrijf te vinden wat het rubber kan gaan terugwinnen en hergebruiken. Uiteindelijk moeten we toe naar een volledig cradle to cradle tennisbal in heel de wereld, maar dit is een 1e praktische stap hiertoe.
Maar echt werk van cradle to cradle dor praktische toepassingen!