Ionisatie van water en lucht 155

Door ionisatie, willen wij gebruik van antibiotica en schadelijke chemicaliŽn overbodig maken. Omdat het zuurstof is is het veilig en breekt geen materialen af. Systeem is energiezuinig. Kan op alternatieve energiebronnen draaien.
Is gebaseerd op koude verbranding waarbij zuurstofmoleculen worden omgezet in positief en negatief geladen zuurstofionen. Door unieke bouw geen overreactie naar Ozon. Geen schadelijke restproducten alleen H2O en CO2. Kan ingezet worden in intensieve veeteelt om luchttoevoer en uitstoot te behandelen. Leefklimaat bevorderend en uitstoot van stank en ziekten voorkomen. Denk ook aan waterbesparingen in de industrie door gesloten kringlopen. Vb. Pasteur in de brouwerij, enorme besparingen water/grondstof/chemie.

groen ipv chemie, gezond en veilig