DAG, Duurzame Agrarische Gemeente 154

DAG, Duurzame Agrarische Gemeente is een nieuw initiatief om gemeenten, die zich willen onderscheiden met hun duurzaam agrarisch beleid. Samen met de agrarische sector kunnen gemeenten hun beleid t.a.v. verduurzamen van de sector naar de buitenwereld promoten. Verduurzaming van de sector bevat onder andere de elementen van dierenwelzijn, volksgezondheid, veiligheid (brand), emissie- en geurloze stallen, energie neutral stallen, ruimte voor biologisch boeren, bouw stallen met duurzame materialen, landschappelijke inpassing. Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. duurzaamheid blijven stimuleren en uitdragen, vergelijkbaar met bijv. FairTrade Gemeente of Beste Binnenstad. Criteria samen vaststellen, waaraan beleid objectief getoetst kan worden.
DAG, Duurzame Agrarische Gemeente ! Maak er werk van......