horizontale windturbine aan kabel 120

Aan een verticale kabel, door een luchtballon omhoog gehouden, zijn op grote hoogte twee horizontaal draaiende windturbines bevestigd. De turbines draaien tegen elkaars draairichting in. Een dynamo zet de tegengestelde bewegingen om in elektriciteit. De turbinebladen hebben de vorm van een zeil van een zeilschip. Elk blad kan om zijn lengteas kantelen. Als een blad tegen de wind in beweegt, heeft het een stand, gelijk aan die van een 'aan de wind' gesteld zeil. Het blad dat met de wind mee beweegt staat vol in de wind. Tandwielen, verbonden met een windvaan, zorgen ervoor dat de bladen op tijd kantelen.
Horizontale windturbines op grote hoogte voor goedkope windenergie.