Smart Polder 109

In de smart polder worden gemalen met de primaire taak om Nederland droog te houden energiefabrieken waar duurzame warmte en koude kan worden opgewekt en zo nodig opgeslagen. Hiermee worden gemalen CO2 neutraal. Door het onttrekken van warmte bij een gemaal verbetert ook de waterkwaliteit. Door waterpeilen te monitoren en weersvoorspellingen te koppelen aan ons watermanagement kan duurzaamopgewekte eletriciteit direct worden ingezet voor ons waterbeheer en hiermee bijdragen aan het stabiliseren van ons elektriciteitsnet (smart grid). Een extra koppeling met de APX kan ook nog enorm kosten besparen op energie inkoop.
De smart polder, het duurzame watermanagment van de toekomst.