WegmetMVO.nl 108

De bewustwording rondom het duurzaamsheidvraagstuk vergroten d.m.v. videojournalistiek.

Wij hebben een opiniekanaal opgericht waarbij we een podium bieden aan mensen uit verschillende hoeken van de samenleving die een sleutelrol vervullen in de discussie over duurzaamheid. Wij faciliteren de dialoog.

Ons doel: het bewustzijn van mensen over duurzaamheid in alle lagen van de samenleving te vergroten.

We hebben eerst CEO's van grote organisaties geÔnterviewd over hun MVO-beleid (MVO-leiderschap.nl)
Vervolgens hebben we met WegmetMVO een meer journalistieke lijn ingezet.

Nu willen we graag de volgende stap zetten en een breder publiek bereiken door een (online) film format te ontwikkelen.

Hou op met de zwabberkoers en maak beleid voor de lange termijn zodat het voor ondernemers mogelijk wordt om te investeren in duurzaamheid.