Plant Power Canteen 105

De Plant Power Canteen werkt aan verduurzaming van cateraars en kantines bij bedrijven en scholen door een bottom-up benadering. We hebben een sterke focus op een eetpatroon gebaseerd op meer plantaardig en minder dierlijk. We bieden advies over aanbod; een kantinescan; creatieve (communicatie)concepten en workshops voor draagvlak en kennis. Voor bedrijven vertalen we de voordelen van duurzamere kantines naar bedrijfsdoelstellingen op sociaal, ecologisch en economisch niveau en betrekken we directie, HR (gezondheidsbeleid), medewerkers en keukenpersoneel. Bij scholen koppelen we het aan interactieve educatie. Zo werken we aan gedragsverandering op werk en school, die kan leiden tot structurele verandering in eetpatronen.
Een vork en bewustere keuzes die meer plant power zijn, is genoeg om resultaten te boeken op het gebied van klimaatdoelstellingen, sociale waarden, dierenwelzijn en economische zekerheden: laten we die kantines een verduurzamingslag geven!