Supermarkt voor Biobased Verpakkingen - expo- en informatiecentrum 102

Loop een supermarkt in en je ziet honderden producten allemaal verpakt in plastic. Iedereen begrijpt dat dat anders moet. Maar fabrikanten die hun producten duurzaam willen verpakken, weten vaak niet wat mogelijk is of waar ze terechtkunnen. En producenten/biomaterialenleveranciers hebben moeite de markt te bereiken. Daarom is er een praktische/concrete oplossing bedacht: de ĎSupermarkt voor Biobased Verpakkingení. Deze 'Supermarkt' springt in op de groeiende behoefte bij ondernemers/fabrikanten om meer inzicht te krijgen in mogelijkheden rondom biobased verpakkingen: hoe voelt het bioplastic, welke barriŤre-eigenschappen zijn er, is het te sealen, is het geschikt voor mijn product en wat zijn de kosten.
Een schonere wereld door schonere verpakkingen