J Pater 099

Verplicht maken van zelf-sluitend winkeldeuren. Energiebesparing valt onder de zorgplicht. Winkels die het binnen 1 jaar niet doen, daarna meteen bekeuren. Winkels die het al kunnen, maar niet doen/willen, 1x waarschuwen dan bekeuren. Zolang dit niet landelijk is geregeld vind ik Duurzame Dinsdag een farce!
Winkeldeuren zelf-sluitend bij koude; handhaaf de Wm!