Gezond Groen Wandelen 095

Wij willen partijen uit de gezondheidszorg, natuur en wandelsport bij elkaar brengen om regelmatige laagdrempelige wandelingen aan te bieden in- en naar de natuur. Zowel wandelen als natuur hebben een bewezen positieve invloed op de gezondheid. Zowel preventief als bij het herstel van aandoeningen. Met een fijnmazig aanbod van begeleide wandelingen willen we minder actieve mensen verleiden om deel te nemen. Het regelmatig wandelen vanuit de wijk de natuur in, heeft ook een positief effect op de sociale cohesie binnen de wijk. We willen met een pilot starten in Haarlem en omgeving om daarna op te schalen.
Stimuleer, faciliteer en ondersteun de burgerkracht.