waterkrachtcentrale in rivier 074

Werkingsprincipe: De kracht waarmee een ponton in een schutsluis op en neer beweegt wordt gebruikt om, via een hydraulisch systeem, een turbine aan te drijven. Een hoogteverschil van twee meter tussen de in- en uitlaat van de sluis is al voldoende om minimaal 100 megawatt op te wekken.
Om het hoogteverschil te bereiken kan een rivier worden afgedamd of deels worden omgeleid, maar beter is een gesloten pijpleiding die het complex met een plek stroomopwaarts verbindt.
Het complex bestaat uit twee of meerdere sluizen die afwisselend gevuld worden. Voor verdere technische details ontbreekt hier de ruimte.
Nederland kan met eigen waterkrachtcentrales in haar volledige electriciteitsbehoefte voorzien.