Het Groene Schoolplein 071 25-

Uit recent onderzoek is gebleken dat leerlingen van de basisschool meer baat hebben bij een 'groen' plein, dan bij een 'grijs' plein. Een schoolplein met natuurlijke elementen als gras, moestuintjes en bomen worden veel beter gewaardeerd door zowel leerlingen, docenten als ouders. Leerlingen leren op deze manier bovendien op een jonge leeftijd al spelenderwijs goed omgaan met natuur. Daarom is mijn idee voor duurzame dinsdag een bedrijfje op te richten die op lokaal niveau onderzoek doet naar de mogelijkheden van groene schoolpleinen. Met een groen schoolplein heeft iedereen - zowel nu als in de toekomst - baat!
Doe iets groens vandaag!