Duurzaamheidsmodel 055

Om Duurzaamheidsaspecten te kunnen visualiseren is door mij een model ontwikkeld. Met behulp van dit model kan voor een bepaald gekozen gebied de Economische, Ecologische en Sociale (EES) kenmerken worden gewaardeerd.
Verduurzamingsmodel EES aspecten