Energieproductie met minder CO2 emissie. 049

Windenergie: Op de Noordzee 1.000 windmolens plaatsen met een capaciteit van 5 MW elk. In totaal 5.000 MW opgesteld vermogen.
Zonne energie: Bodemopstellingen van zonne energie collectoren maken in metalen frames met een capaciteit van 100 m2 zonnecellen = 10.000 kWh op jaarbasis. 500.000 van dergelijke installaties levert een capaciteit op van 5 miljard kWh op jaarbasis gedurende de daguren.
Nucleaire energie: Plaats 10 kerncentrales van 1.000 MW elk. Opgesteld vermogen 10.000 MW. CO2 beperking: 80 miljoen ton CO2. De wereldproductie van CO2 is inmiddels per jaar 40 miljard ton. Dus: Handen aan de ploeg!!!!!
Kies voor energiekwaliteit: dus alternatief!!!!!