Succestermijn van duurzame energie. 043

I.v.m. belangentermijn politiek bestaat dit uit deel A en B:
A. Locaal: Flevopolder als algenkwekerij gebruiken; ontkoppelen van geografische energiechantage.
1. Herstructurering visserij flevopolder tot het oogsten van algen.
2. Aanpassen raffinaderijen van onze energetisch monopolisten
3. Algendiesel gebruiken als energiebuffer in onze transportmiddelen.

B. Globaal: Waterstof winnen m.b.v. zonne-energie uit de woestijn, omzetten van fabrikage proces:
T.b.v. omzetten aandrijfmechanisme (verbranding->elektrisch) fabrikageproces monopolisten, eerst voor de consumenten een zgn. hybride-tussenvorm subsidiŽren, waarna een auto volledig kan rijden op elektriciteit met waterstofbuffer (tank).
Stop de roofzuchtige fase in de ontwikkeling van de mens.