Lasting Fields 029

Lasting Fields is een nieuw landbouwsysteem.
1. 200 liter diesel/hectare/jaar wordt volledig vervangen door alternatieve energie.
2. Machines zijn ultralicht en efficiŽnt. Ze verbruiken daardoor 50% minder energie.
3. De machines werken autonoom.
4. De bodem wordt beschermd door deze lichte machines en komt in een natuurlijker staat.
5. Hierdoor is de bodem veerkrachtiger tegen verdrogen en verdrinken.
6. Het systeem leent zich goed voor biologische teelt.
7. Biodiversiteit geeft voordelen t.o.v. monocultuur.
8. Boer heeft meer tijd om te organiseren , innoveren.
9. Lasting Fields ( duurzame velden ) geeft meer harmonie met de aarde.

Laten we investeren in onze Aarde voor wij haar nůg meer overwoekeren en uit evenwicht brengen.