De Ruilsite 025

De Ruilsite is een website die is bedoeld om mensen in contact met elkaar te brengen die goederen of diensten te ruilen of weg te geven hebben. Geld komt er in principe niet aan te pas. Op deze manier kan hergebruik gestimuleerd worden en kunnen kunnen mensen iets voor elkaar betekenen. Om op deze manier een steentje bij te dragen aan een meer duurzame en hulpvaardige maatschappij.
Laten we allemaal verstandiger met energie en het milieu omgaan.