bert mostert 008

Veel vlotter doorstromen van wegverkeer: door inteligente verkeerlichtinstallaties te verbeteren en meer toe te passen! Het gebeurd nog te veel dat verkeer waaronder ook zwaar verkeer onnodig tot stilstand wordt gebracht door de trage en oude verkeerslichtinstallaties op kruisingen! Ik zou graag toegevoegde waarde willen halen door tijd, brandstof en irritatie flink te besparen!
Prettig reizen door slimlicht!