van wind naar electra. ! 002

iventariseer hoeveel windmolens er nog in Nederland zijn , en hoeveel er omgebouwd , aangepast kunnen worden om een bijdrage te gaan leveren aan schone energie !! scheelt een hoop ergernis bij milieu organisatie,s en brengt weer wat nostalgie bij de mensen naar boven !
van oud ? naar nieuw in een draai !!