Minister Ter Horst:
ďKoffertje Duurzame Dinsdag staat symbool voor de grote maatschappelijke betrokkenheid bij verduurzaming van Nederland.Ē

In september 2008 heb ik het Koffertje van Duurzame Dinsdag in ontvangst mogen nemen. In de bedrijfsvoering van het Rijk wil ik laten zien dat de overheid, net als u met uw initiatief, koploper kan zijn met het nemen van initiatieven voor het duurzaam maken van Nederland. Met de afspraken over 100% duurzaam Inkopen doet de overheid al een duidelijke oproep aan de markt om te innoveren en meer duurzame producten te maken.

Nieuwe ideeŽn en innovatieve initiatieven uit de samenleving zijn hard nodig. Ik ben dan ook heel blij met de inhoud van het Koffertje. Het bevat ruim 180 ideeŽn op een breed terrein.

Zo bevat het Koffertje een reeks praktische initiatieven voor op de werkplek en thuis. Handige ideeŽn voor energiebesparing bijvoorbeeld, die brede aandacht verdienen omdat ze Ėdoor hun eenvoudĖ een stimulans zijn om Ďgewoon met duurzaamheid te beginnení. De ideeŽn voor bijv. bouwen, energie en (elektrisch) vervoer vormen een bron van inspiratie voor de overheid.

Alleen in dialoog met de samenleving, de overheid, markt en maatschappelijke organisaties kunnen we komen tot slimme, uitvoerbare en innovatieve oplossingen die een duurzame wereld dichterbij brengen. Ik hecht dan ook groot belang aan een intensieve samenwerking tussen de overheid en organisaties die initiatieven van burgers en maatschappelijke partijen in beeld brengen. Ik hoop dat de samenwerking tussen Duurzame Dinsdag, Stichting Urgenda en het kabinet bij de Dag van de Duurzaamheid een eerste stap zal zijn naar een inspirerende, structurele maatschappelijke dialoog over duurzaamheid.

Als we samen optrekken, dan kunnen we de duurzame ontwikkeling versnellen!