Vewin is partner van Duurzame Dinsdag

 

Vewin

Vewin is de Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Haar belangrijkste taak is het behartigen van de (gezamenlijke) belangen van haar leden in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Alle 10 waterleveranciers van Nederland zijn aangesloten bij Vewin. De waterbedrijven produceren drinkwater dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Zowel de bedrijven als het drinkwater genieten een groot vertrouwen van de consument.


De belangen van de waterbedrijven laten zich in vele opzichten combineren met de belangen van andere (maatschappelijke) organisaties. Vewin zoekt dan ook samenwerking met zulke stakeholders, zoals vertegenwoordigers van de chemische-, bestrijdingsmiddelen- en geneesmiddelenindustrie, natuur- en milieuorganisaties en andere brancheorganisaties om zo gezamenlijke belangen te onderkennen en uit te dragen.

Vewin heeft als belangrijk speerpunt voor de komende jaren vastgesteld: de duurzame bescherming van de bronnen voor de drinkwatervoorziening, tw rivieren meren en de bodem.

Meer informatie: www.vewin.nl

 

Vewin-leden