Stichting Mondiale Samenleving is partner van Duurzame Dinsdag

 

De Stichting Mondiale Samenleving (SMS) is een organisatie van en voor vluchtelingen in Nederland. SMS is een initiatief van drie vluchtelingenorganisaties: CRAN (Coördinatie Raad Albanezen in Nederland), Stichting DIR (Ethiopische vluchtelingenorganisatie), FAVON (Federatie van Afghaanse vluchtelingenorganisaties in Nederland) en Kontakt der Kontinenten.
SMS stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan optimale en volledige integratie en sociaal-economische participatie van vluchtelingen in alle geledingen van de Nederlandse samenleving.

Om dit doel te bereiken organiseert SMS diverse activiteiten voor vluchtelingen-organisaties, waaronder trainingen en conferenties. De thema’s variëren van kadervorming en capaciteitsopbouw tot ontwikkelingssamenwerking, Europese aangelegenheden, vrijwilligerswerk, cultuur en milieu. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan een behoefte bij veel vluchtelingen om betrokken te blijven bij de wederopbouw en ontwikkeling van het land van herkomst en tegelijkertijd te participeren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast beheert SMS een helpdesk, waar vluchtelingen-, maatschappelijke organisaties en (lokale)overheden informatie, ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen bij een divers scala aan activiteiten. SMS is in januari 2002 opgericht. Inmiddels heeft SMS een netwerk van ruim 150 vluchtelingen-organisaties.

Meer informatie: www.sms-vluchtelingen.nl