U bent hier:  Home  /  Partners  /  Gemeente Delft

Duurzaam Delft op de kaart

De gemeente Delft werkt al ruim twee decennia aan een duurzame stad. Daarmee wil zij bijdragen aan de aanpak van de mondiale problematiek van klimaatverandering, afname van biodiversiteit en schaarste aan natuurlijke hulpbronnen.

Delft zal de komende jaren de vele initiatieven en maatregelen die bijdragen aan een duurzaam Delft zichtbaarder maken. Bovendien spant de gemeente zich extra in om de geactualiseerde doelstellingen uit het Klimaatplan en andere nota’s op gebied van water, groen en leefomgeving te realiseren. Dat staat in de nota ‘Duurzaam Delft op de kaart’ die in mei 2009 in de gemeenteraad is vastgesteld.

Het duurzaamheidsplan sluit aan bij de basiskwaliteiten van Delft:

 

  • Een binnenstad met historische en toeristische waarde. 
  • Een economie gericht op ontwikkeling, overdracht en toepassing van kennis en op toerisme. 
  • Een grote verscheidenheid aan voorzieningen mede door de bovenlokale functie. 
  • Een ruimtelijke inrichting op een menselijke schaal en met verscheidenheid.
  • Een herkenbare plaats binnen de Randstad.


De gemeente Delft wil samen met partners in de stad duurzame beweging tot stand brengen en kruisbestuiving realiseren tussen initiatiefnemers van duurzame projecten. Binnen de kaders van het duurzaamheidplan kunnen initiatieven uit de samenleving worden gefaciliteerd en ondersteund.

Website: www.gemeentedelft.info, www.delft.nl/natuurenmilieu