The Great Bubble Barrier deed in 2017 mee aan Duurzame Dinsdag. Hoe is het nu met deze start-up bijna één jaar later?

In gesprek met Francis Zoet (Chief Technology Officer bij The Great Bubble Barrier).

 

Wat is ‘The Great Bubble Barrier’?

In het kort is The Great Bubble Barrier een manier om plastic tegen te houden in rivieren zónder de scheepvaart of de vismigratie te hinderen. Door een buis op de bodem van de rivier te plaatsen en daar lucht doorheen te pompen, ontstaat een bellenscherm dat afval naar de oever brengt. Zo wordt de plastic soup dichtbij de bron gestop en voordat het in de oceaan komt.

 

 

Francis: ‘We zijn hard bezig om de eerste permanente Bubble Barrier te realiseren. In 2017 hebben we twee succesvolle pilots uitgevoerd waardoor we nu klaar zijn voor implementatie van een Bubble Barrier voor langere tijd.’

 

 

 

 

 

 

Wat heeft Duurzame Dinsdag voor jullie betekend?

Francis: ‘We hebben vorig jaar niet gewonnen maar die vijfde september leverde ons heel veel contacten op waar we tot op de dag van vandaag mee in gesprek zijn. Zo spraken we o.a. met andere startups over hun ervaringen met het vinden van startfinanciering bij de overheid en kwamen we in contact met het ministerie van I&M.’

 

Wat is voor jullie nu het belangrijkste?

‘Om de buizen te realiseren is naast geld, het allerbelangrijkste dat plastic in de binnenwateren een beleidstopic wordt. Het klinkt heel simpel, maar het is een gigantisch vraagstuk. Plastic moet als schadelijke stof worden opgenomen in de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn bepaalt dat onze wateren een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren door leefgebieden te herstellen, vissen ruim baan te geven en het water schoon en gezond te houden.’

‘Grotere stukken plastic zijn op zichzelf niet giftig, maar trekken wel giftige stoffen aan. Daarnaast ondervinden vissen en vogels grote schade door beklemming of inslikken van het plastic. Hoe maken we deze problemen objectief inzichtelijk? Dus met andere woorden; hoe meten we dit? Richten we ons met name op micro of macro plastics? En hoe zet je dit om in een methode die door heel Nederland gebruikt kan worden én waar doelstellingen op kunnen worden ingericht?’

 

Dit proces kost veel tijd terwijl wij nu al aan de slag willen. Daarom voeren wij met name gesprekken met overheden die nu stappen willen maken en niet zo lang willen wachten. Want ook op dit moment, terwijl wij dit gesprek voeren, stroomt het plastic naar de oceanen.’

Tegelijkertijd proberen we overál het belang aan te kaarten van beleid op plastic in de binnenwateren. Immers als men zich bewust is van de problemen, is het voor lokale overheden makkelijker daadwerkelijk actie te ondernemen om plastic tegen te houden.’

 

Francis: ‘Het is dus niet zo simpel als even een buis in het water leggen en klaar.'

'Gelukkig zijn er veel enthousiaste partijen die een stap extra willen zetten. De samenwerking met zowel Rijkswaterstaat als alle andere partijen verloopt goed en wellicht zelfs vlotter dan normaal. Daarmee zijn we goed onderweg naar de realisatie van de eerste permanente Bubble Barrier!’

 

Wil je meer lezen over ‘The Great Bubble Barrier’ of hun missie steunen? Ga naar de website van 'The Great Bubble Barrier'

Francis Zoet (links), Anne Marieke Eveleens, Saskia Studer

 

The Founders: Francis Zoet (links), Anne Marieke Eveleens, Saskia Studer