Een mini-portret van de personen die in 2012 onderscheiden werden met een Duurzaam Lintje

Jón  Kristinsson

- realiseerde in 1984 al de eerste Minimum Energie Woningen in Schiedam

- inspireerde als hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen aan de TU Delft vele ontwerpers, studenten en wetenschappers.

- zijn specialisatie in duurzaam en energiezuinig bouwen heeft tot belangrijke ontwerpen geleid zoals het zelfvoorzienend stadskantoor in Lelystad, de kas als energiebron , de eetbare stad en onlangs op de Floriade geplaatste ontwerp 'Villa Floriade'.

Hij verdient het lintje vanwege zijn onnavolgbare creativiteit in het verduurzamen van de samenleving door zijn ontwerpen.

 

Margreeth de Boer

- wordt geprezen  om haar actieve maatschappelijke rol in tal van bestuurlijke netwerken in Nederland, waarin zij duurzaamheidswaarden overtuigend en op natuurlijke wijze presenteert.

- levert ook ook na haar Minsterschap een essentiele en continue , maar niet altijd even goed zichtbare bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van Nederland

- komt als voorzitter van de Raad van de Wadden op voor de kwestbare natuur dichtbij, de locale economie en cultuur.

 

 

 

Kees Koedijk

- is hoogleraar financieel management  en decaan van de faculteit economie en bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Tilburg

- legt zijn onderzoeksgebied toe op maatschappelijk verantwoord investeren, duurzame financiering en aanverwante onderwerpen.

- opereert op het snijvlak van wetenschap en ondernemerschap en verbindt belanghebbende partijen met elkaar om zo de vertaalslag te maken naar maatschappelijk relevante ideeen welke houdbaar zuijn en een alternatief bieden voor de wereld van morgen.

 

Marjan Minnesma

- helpt als directeur van Urgenda koplopers in de wereld van duurzaamheid versnellen, schaalt projecten op en slecht barrieres.

- is actief bij het laten rijden van veel electrische auto's, werkt aan grootschalige opwekking van windenergie, heeft haar bijdrage geleverd aan grootschalig gebruik van zonnepanelen en het Urgenda- duurzaamheidspaviljoen op de Huishoudbeurd 2011

- is een creatief, betrokken en deskundige vrouw die vanuit positieve stellingnames vele mensen weet te bewegen aan concrete duurzaamheidsprojecten mee te doen.