U bent hier:  Home  /  DUURZAME DINSDAG

Wat is Duurzame Dinsdag?

 

Het concept van Duurzame Dinsdag bestaat uit een aantal elementen:

  • het verzamelen van duurzame initiatieven vanuit de samenleving (www.duurzamedinsdag.nl);
  • het aanbieden van deze initiatieven aan een lid van het Kabinet op de eerste dinsdag in september met als doel de initiatieven te laten ondersteunen door de diverse departementen; 
  • het monitoren van de inzet en resultaten die betreffend lid van het kabinet bereikt ten aanzien van de ondersteuning van de initiatieven;
  • het organiseren van een debat tussen burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en politici over duurzaamheid.

 

Waarom Duurzame Dinsdag?
Duurzaamheid is niet alleen voor veel bedrijven en organisaties van strategisch belang maar raakt ook de directe leefomgeving van mensen. Duurzame Dinsdag biedt wensen uit alle hoeken van de samenleving aan het Kabinet aan op de eerste dinsdag van september.


Wat is bereikt?
Duurzame dinsdag wordt dit jaar voor de elfde keer georganiseerd. Op 7 september 1999 heeft de heer drs. F.W. Weisglas het éérste Duurzame Koffertje in ontvangst genomen. Na de heer Weisglas hebben respectievelijk de ministers Remkes (2000), Netelenbos (2001), Jorritsma (2002), van der Hoeven (2003), Dekker (2004) en Verdonk (2005), minister-president Balkenende (2006) en de ministers Cramer (2007) en Ter Horst (2008) namens de Tweede Kamer en het Kabinet de koffer op Duurzame Dinsdag aanvaard. De bekendheid van Duurzame Dinsdag wordt steeds groter en ook het aantal initiatieven dat wordt ingediend groeit gestaag. 

 

Naast dit landelijk hoogtepunt hebben er in 2008 voor het eerst regionale Duurzame Dinsdagen plaatsgevonden in Limburg en Zuid-Holland. Deze stonden in het kader van de daadwerkelijke realisatie van zoveel mogelijk van de in deze provincies aangeboden initiatieven. Hiervoor is er geprobeerd initiatiefnemers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeentes, MVO's en fondsen of financieerders met elkaar in contact te brengen.

 

Het Duurzame Lintje

Wij van Duurzame Dinsdag vinden het belangrijk mensen te eren die zich zeer hebben ingespannen voor een duurzamere samenleving. Dit doen wij in de vorm van een onderscheiding: Het Duurzame Lintje. Minister Cramer heeft op de Duurzame Dinsdag 2008 de eerste negen Duurzame Lintjes uitgereikt aan individuen die zich jarenlang hard hebben ingezet voor het verduurzamen van de samenleving.


De organisatie
Duurzame Dinsdag is een initiatief van het IVN en partnerorganisaties. Een overzicht van de partnerorganisaties treft u hier aan.

 

Daarnaast doen nog een flink aantal andere organisaties mee die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling binnen Duurzame Dinsdag. Op deze manier staan we midden in de samenleving en onderhouden we relaties van lokaal tot landelijk niveau. Vanuit die positie willen we organisaties én individuen uitnodigen om in september 2006 gemeenschappelijk een geluid te laten horen en daarmee een breed gedragen wens uit de samenleving mee te geven aan het Kabinet.