Ronde tafels voor circulaire economie 132

Dit idee is een voorstel aan de vijf maatschappelijke groepen die altijd nodig zijn voor circulaire economie: wetenschap, burgers, overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De hele samenleving dus want alleen als iedereen meedoet, wil ook iedereen meedoen. Deze vijf Ďtaakgroepení zijn gelijkwaardige deelnemers aan een bestuurlijke Ďcirculaire raadí. De raad benoemt de belangrijkste 15 of 20 productfamilies in de lokale economie, zoals voedsel, kleding, bouwmaterialen, apparaten, energie. Elke productfamilie krijgt een praktische Ďproductraadí die circulariteitskwesties prioriteert en samenlevingsbrede transitieprojecten start waarin opnieuw de vijf taakgroepen deelnemen en bijdragen. Het is een experiment met de breedst mogelijke mobilisatie voor duurzame ontwikkeling.
Zet in op circulaire economie, in gelijkwaardige samenwerking en taakverdeling tussen wetenschap, burgers, overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties