Bos dat van Zichzelf is 125

Het initiatief het Bos dat van zich zelf is, streeft naar een autonome status van bossen, zowel juridisch als ecologisch. We hebben een juridische constructie ontwikkeld waarmee boseigenaren kunnen vastleggen dat het bos altijd bos kan blijven (Akte van Redemptie). Daarmee geven we heel praktisch en concreet invulling aan het concept van rechten van natuur in Nederland. Daarnaast experimenteren we met manieren om te leren luisteren naar de stem van het bos. Door rechten van de natuur te omarmen bieden we de mens de mogelijkheid voor een harmonieuze en inclusieve relatie met de rest van het leven op aarde.


Erken Rechten van Natuur en geef er concreet invulling aan