Biosphere Solar 123

Biosphere Solar biedt echt duurzame zonnepanelen, gemaakt van transparant gewonnen materialen, met een duurzaam en demonteerbaar ontwerp. Dat maakt het mogelijk om zonnnepanelen niet alleen te recyclen, maar om de levensduur te verlengen, ze te repareren, herfabriceren, en hoogwaardig te recyclen. Onze missie is om hiermee eerlijke en circulaire standaarden naar de zonnepanelenmarkt- en industrie te brengen.
Circulaire economie is meer dan alleen recycling, help ons in de uitrol en standardisering van demonteerbare zonepanelen!