Green Business Club 118

Binnen 18 lokale Green Business Clubs werken bedrijven, instellingen en overheden op een integrale wijze samen aan verduurzaming van het gebied en de bedrijfsvoering. Door concrete projecten te ontwikkelen worden alle duurzaamheidstransities concreet. Het initiatief is ontstaan in kantoorgebieden, maar de vraag naar samenwerking stijgt op bedrijventerreinen en in andere werkgebieden. Dit vraagt een specifieke aanpak om de organisatiegraad te verhogen en daarmee aan de slag te kunnen. Green Business Club Nederland voorziet in kennis en faciliteert samenwerking en zoekt hierbij naar het versterken van lokale initiatieven op bedrijventerreinen.
Stimuleer het verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen waardoor concrete projecten kunnen worden opgezet