Hulpmiddelen Heruitgifteproject 092

Het hulpmiddelen heruitgifteproject is een circulair initiatief waarbij geretourneerde hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal, verbandmiddelen, continentiehulpmiddelen en diabetesmaterialen worden opgehaald bij verschillende zorgorganisaties zoals apotheken, ziekenhuizen e.a. en terug worden gebracht in de zorg. Ons doel is niet alleen het verminderen van verspilling, maar ook het beter in kaart brengen hiervan. We houden cijfers bij van wat er is opgehaald en wat er is teruggebracht naar de zorg, evenals de impactcijfers van de ecologische voetafdruk. Dit doen we om sterk te staan in onze afspraken met zorgverzekeraars, zodat we met dit project ťcht impact kunnen maken en verandering teweeg kunnen brengen.
Onszelf uitdagen is een weg die de moeite is om te verkennen.