Gemeenschappen krijgen voorrang op overheid en markt 076

Gemeenschappen nemen we nu ťcht serieus. De juridische positie, financiŽle kracht en de organisatie gaan we versterken.
De juridische positie door ze voorrang te geven. Met proefprocessen (en lobby) zodat overheid de gemeenschappen veel serieuzer neemt.
De financiŽle positie door ze vloeiende financiering te geven, zodat deze uit een hand, met eenduidige voorwaarden, en meer structureel van aard is.
De organisatiekracht door ze te helpen bij de inrichting van de organisatie, rechtsvorm en inclusieve besluitvorming. Dat is nodig als gemeenschappen deze plek in de samenleving innemen, Noblesse oblige.Gemeenschappen zijn nodig voor een vredig Nederland