Masterclasses Duurzaam Onderwijs 045

Een serie masterclasses (door wetenschappers en ervaren docenten) om docenten en schoolleiders te ontzorgen bij verduurzaming van hun dagelijkse lessen. Onderwerpen o.a.: systeemdenken, nieuwe economie, duurzame didactiek, buitenonderwijs, toekomstdenken. Elke masterclass bestaat uit een theoriedeel, het eigen maken van werkvormen uit de didactiek van duurzaam onderwijs, het uitwisselen van ervaringen, en suggesties om aan te sluiten bij het wettelijk curriculum.
Faciliteer leren voor duurzame ontwikkeling: opleiden voor economische en maatschappelijke ontwikkeling binnen planetaire grenzen.