Digitaal Dorpsplein 041

Om de natuur, samenleving, en economie van dienst te zijn, is het onze missie om de betrokkenheid van mensen bij elkaar ťn bij hun directe leefomgeving te helpen versterken.

Daarom bieden wij een digitale netwerk-infrastructuur en ontzorgende digitale diensten om de vraag naar en het aanbod van vertrouwd voedsel en verantwoorde voeding zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Online ťn offline.


Dat doen we per dorp, streek, stad of regio via decentrale digitale markten, het zogeheten Digitaal Dorpspleinģ️, ťn met de hulp van mensen, middelen en maatschappelijke organisaties uit het eigen gebied.

Digitaal Dorpspleinģ: Duurzaam dichtbij©.
Lokaal is het hele maal!