Struikroven 160

Wij redden planten van de sloop.
Dat doen we in opdracht van vastgoedeigenaren, woningcorporaties, bouwers en gemeenten. We doen het met en voor bewoners.

We zorgen ervoor dat de biodiversiteit niet verloren gaat. Dat doen we op een sociale, verbindende manier. We verbinden buren, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven met als bindmiddel het behoud van lokale planten.

Onze missie: Struikroven als norm bij sloop, renovatie en herbestemming.
Onze ambitie: de stichting overbodig maken omdat struikroven de norm is.
Zet het redden van planten in de wet- en regelgeving. Wij zorgen dat het uitgevoerd wordt.