coŲperatie GOED GenZ 153

Generatie Zero is de laatste generatie die nog verschil kan maken tussen een leefbare en een onleefbare planeet. En de energietransitie is een van de middelen om de planeet leefbaar te houden. Daarom neemt GenZ, een burgerbeweging bestaande uit diegene geboren na 1/1/2000, het heft in handen: gesteund door de generaties voor ons ontwikkelen wij duurzame opwekprojecten en besteden de opbrengsten aan datgene dat ons een duurzame toekomst geeft: verkleinen van kansenongelijkheid en armoede.
Een duurzame toekomst is een eerlijke toekomst