Mechanische toerenregeling pompen 113

Opstellen en uitvoeren van een Nederlands plan om pompen in de zware industrie te voorzien van een mechnische regeling. Pompen verbruiken veel elektriciteit bij productie. Hierbij wordt, zeer veel elektriciteit verspild. Sinds tientallen jaren bestaan elektronische regelingen om de capaciteit van pompen te regelen. Echter worden deze om verschillende technische - en economische redenen maar zeer beperkt toegepast. Mechanische regelingen, ook wel Non-contact Drives, hebben deze belemmeringen allemaal niet. Als er een recurring budget wordt aangemaakt, waaruit pompen voorzien worden van een mechanische regeling, worden investeringen binnen 0,5-2 jaar terugverdiend. Hiermee vůůr 2030 minimaal 3 Mton CO2 gereduceerd worden.
De energietransitie begint bij energiebesparing.