Passend fiscaal beleid voor sociale ondernemingen 112

Het huidige belastingstelsel werkt onvoldoende voor sociale ondernemingen. Soms worden zij zelfs benadeeld. Ons belastingsysteem is ingericht op primair kapitaal gerichte bedrijven en sluit daardoor niet goed aan op het wezenlijk andere karakter van sociale ondernemingen. Een gemiste kans: dit type onderneming zet zich bij uitstek in voor het oplossen van maatschappelijke problemen. We schrijven daarom een visie met korte- en langetermijnsuggesties voor passender fiscaal beleid voor sociale ondernemingen. De kortetermijnsuggesties lossen huidige knelpunten relatief eenvoudig op. De langetermijnsuggesties zijn ambitieuzer, ingrijpender en meer richtinggevend. Hiermee kunnen sociale ondernemingen beter hun werk doen, waar uiteindelijk de hele maatschappij van profiteert.
Sociale ondernemingen verdienen passende fiscale erkenning!