Bewoners en Buitenwacht: een goed span 105

De Stichting De Buitenwacht wil in het najaar een congres organiseren waar 40 jaar ervaring om als een open gemeenschap te werken zichtbaar wordt.
Alle ideeŽn komen van de bewoners en bewoners dragen bij om dat idee tot uitvoering te brengen. Daardoor ontstaan er duurzame activiteiten en voorzieningen, zoals huiswerkhuis, wijkwinkel, eethuis en inloophuis


Innovatie en samenwerking van onderop. Verzet tegen systeem en routine en uitgaan van de belevingswereld van de bewoners