Green Business Club 093

Het Green Business Clubnetwerk, bestaande uit 17 lokale stichtingen met meer dan 350 betrokken participanten, werkt met een routekaart aan concrete projecten rondom vergroening/biodiversiteit/klimaatadaptatie in kantoorgebieden en op bedrijventerreinen. Voor eindgebruikers (veel huurders) is dit nog geen standaardonderdeel van de duurzaamheidsambities, maar de vraag naar kennis en handelingsperspectief wordt groter. Tijdens het symposium van Green Business Club Nederland in 2023 is, ism landelijk partners zoals Donker Groep, een routekaart gepresenteerd die lokaal wordt ingezet om biodiversiteit te stimuleren en klimaatadaptatie aan te pakken.
Door het faciliteren van lokale samenwerking, kan de transitie worden versneld