75inQ 076

Stichting 75inQ versnelt de transitie naar duurzame energie met gendergelijkheid aan tafle. Op het kruispunt van 2 Duurzame Ontwikkelings Doelen komen de oplossingen samen; SDG7 (Duurzame energie) en SDG5 (Gendergelijkheid) biden uitkomst voor een rechtvaardige transitie met alle hens aan dek. Vrouwen zijn ver ondervertegenwoordigd in de energiesectoren en we hebben iedereen nodig, daar liggen grote kansen. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd als we kijken naar gezinnen met energiearmoede; hier komen laagbetaald werk, zorgtaken en hoog energetische woningen samen. Met een genderlens beleid en aanpakken ontwikkelen versnelt de transitie naar duurzame en rechtvaardige energie op alle fronten.
Een rechtvaardige een duurzame energietransitie werkt alleen met alle hens aan dek, M/V/X.