Zevenbuiten 057

De bedrijfsgebouwen van een boerderijtje ombouwen tot woonbestemming voor meer generaties en nationaliteiten. De woongemeenschap wordt een deeleconomische eenheid met oog voor elkaar en de groene omgeving.
Verrijken leefbaarheid buitengebied en samenlevingsvormen