Omdenken met gras 042

Grassa heeft een inmiddels bewezen techniek ontwikkeld voor het persen en raffineren van gras. De koe krijgt daarmee minder, maar efficiŽnter te benutten eiwit aangeboden. Toepassing van deze techniek leidt tot substantieel minder ammoniak emissie en lagere CO2 footprint met behoud van melkproductie. En daarnaast wordt een extra waarde-stroom gerealiseerd met hoogwaardig eiwit dat geschikt is voor humane productie, maar wat ook een vervanger voor geimporteerde soja is. Dit resulteert in ca. 1,5 x meer voedsel van 1 hectare gras dan regulier. Dit draagt ook bij aan een beter verdienmodel voor de melkveehouder.
Het stikstof probleem 2x aan de bron geadresseerd, met economische waarde creatie en perspectief voor boeren.