Sprinklr 034

Biodiversiteit versterken, daís de missie van Sprinklr! Dat er bij biologische teelt geen pesticiden in de lucht, de bodem en ons grondwater terecht komen is een enorme winst voor iedereen. Daarom doet Sprinklr er alles aan om de afzet van de pionierende biologische kwekers en boeren te vergroten. Want zij laten zien dat het kan: tuinplanten en bollen telen zonder gif en kunstmest. Door tuinieren met biologische planten zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken hopen we samen met de consument de markt te veranderen. Want gif moet weg!
Werk aan biodiversiteitsherstel door voor de grote sierteelt sector in Nederland biologische kweek de norm te maken.