CESAR warmte accu 016

Grootschalige opslag van duurzame energie. Seizoens-overschrijdend. Vanaf 100 MWh maar liefst groter met een rendement tot 90% bij opslag van 500 MWh. Uit PV panelen zonder omvormer of van windturbine.
De CESAR warmte accu kan ook elektriciteit opnemen uit het overbelaste net en is voor een groot deel opgebouwd uit restmaterialen uit de staalindustrie. Is charmant in zijn eenvoud en gestoeld op zon-wind en warmteopslag in steen. Na bouw 30-40-50 jaar te gebruiken met heel weinig onderhoud. GROEN - echt CO2 vrij, verwarmen met duurzame energie.
Degenen met de sterkste lobby hebben niet perse het groenste product.