voorBIJ©-papier 257

waardewenders gebruikt lokale organische reststromen als grondstof voor nieuwe producten. voorBIJ©-papier is gerecycled, ongebleekt papier met lokaal bermgras, in Nederland gefabriceerd onder regie van waardewenders. De keten van berm tot eindproduct is transparant en met uitsluitend ecologisch beheerd bermgras wordt biodiversiteit bevorderd en CO2-uitstoot vermeden. Daarnaast verwerkt waardewenders andere organische (rest)stromen tot nieuwe grondstof voor producten. Hiermee worden huidige grondstoffen vervangen en krijgen reststromen weer een bestemming/waarde.
Daarnaast verzorgt waardewenders masterclasses om bewustwording op de onderscheiden thema's te bevorderen.
Met eigen communicatie/vormgeving en levering van eindproducten maakt waardewenders samenwerking mogelijk en wordt concreet bijgedragen aan de circulaire economie.
geef lokale en circulaire producten/ketens ruimte om waardevol te ontwikkelen