Room for Change 243

The Present Movement biedt met het ROOM FOR
CHANGE programma hotelkamers aan mensen die tijdelijk geen huis hebben. Het
programma biedt een tussenoplossing voor deze mensen, zodat ze niet op straat of in
de noodopvang terecht komen: daar is de kans groot dat ze snel meervoudige
problematiek ontwikkelen. Door de rust en ruimte van een hotelkamer, in combinatie
met de begeleiding van onze zeer ervaren en bekwame maatschappelijke partners,
kunnen zij hun leven (her)opbouwen en na 3 tot 6 maanden doorstromen naar
duurzame huisvesting. Het programma geeft de mogelijkheid aan hotels om een grote impact te maken in een mensenleven.
Dakloosheid is vaak niet zichtbaar; je weet nooit welke situatie achter iemands gezicht schuilt. Waar het om draait is dat we allemaal mens zijn.