Stichting Fibershed NL 222

Er is behoefte aan een groter aanbod en meer variatie in natuurlijke vezels voor hoogwaardige en biologische afbreekbare textiel gemaakt in een sociaal en lokaal waardenetwerk. Noodzakelijk als alternatief voor de enorme hoeveelheid schadelijke synthetische garens den de huidige versnipperende, vervuilende en oneerlijke productieketen. Fibershed NL ontwikkelt met bestaande initiatieven een regeneratief, biocirculair en sociaal textiel- en kledingsysteem in Nederland. Wij behartigen de belangen van alle spelers in de Grond-tot-Garderobe cirkel die positief bij willen dragen aan mens en milieu en roepen op tot meer respect voor de oorsprong en waarde van onze textiel en kleding.
Als we toe willen naar een textiel- en kledingsysteem dat positief bijdraagt aan mens en milieu, moet de focus liggen op de ontwikkeling van meer aanbod ťn variatie van hernieuwbare biogebaseerde, hoogwaardige en biologisch afbreekbare materialen, liefst uit regeneratieve landbouw en zo lokaal mogelijk verwerkt